תושב/ת יקר/ה,
במסגרת מהפכת השירות וחיזוק הקשר עם התושב,
אני שמח להציג בפניך מערכת עירונית לטיפול בפנייתך.
שלך, רז קינסטליך